Wynajmij kwatery Wejherowo

Niezależnie od tego, czy korzystasz z wakacji w każdy weekend, czy tylko kilka razy w roku, możesz od czasu do czasu wypożyczyć swój dom, oferując przejezdnym kwatery Wejherowo, aby zrekompensować sobie niektóre codzienne wydatki.
1. Jeśli wynajmujesz dom na 14 dni lub krócej w ciągu roku, nie musisz zgłaszać dochodu z najmu w zeznaniu podatkowym. I nie ma limitu, ile możesz ładować. Dom jest uważany za miejsce zamieszkania, dlatego odliczasz odsetki od kredytu hipotecznego i podatki od nieruchomości, tak jak robisz to w przypadku pierwszego domu.

2. Jeśli wynajmujesz kwatery Wejherowo na dłużej niż 14 dni, stajesz się właścicielem w oczach IRS. Oznacza to, że musisz zgłosić dochód z wynajmu. Ale oznacza to również, że możesz odliczyć koszty wynajmu. Może się to skomplikować, ponieważ musisz rozdzielić koszty między użytkowaniem nieruchomości do celów osobistych a czasem wynajmu swoich kwatery w Wejherowie.

3. Jeśli korzystasz z miejsca oferując kwatery Wejherowo na dłużej niż 14 dni lub więcej niż 10% liczby dni, w których jest ono wynajmowane – w zależności od tego, która wartość jest większa – jest to uważane za miejsce zamieszkania. Możesz odliczyć koszty wynajmu do wysokości dochodu z wynajmu. Ale nie możesz odliczyć strat.

4. Definicja dni „użytku osobistego” jest dość szeroka. Mogą obejmować wszystkie dni, w których ty lub członek rodziny korzystasz z domu (nawet jeśli członek rodziny płaci czynsz). Dni osobiste obejmują również dni, w których podarowałeś użytek z domu – powiedzmy na aukcję charytatywną – lub wynająłeś go za mniej niż godziwą wartość rynkową.

5. Jeśli ograniczysz użytek osobisty swojej kwatery w Wejherowie do 14 dni lub 10% czasu wynajmu domu wakacyjnego, uznaje się to za działalność gospodarczą. Możesz odliczyć wydatki, a w zależności od dochodów możesz odliczyć straty w wysokości do 25 000 złotych rocznie. Dlatego wielu właścicieli domów wakacyjnych wstrzymuje się z korzystania z wypoczynku i spędza dużo czasu na „utrzymaniu” nieruchomości; dni naprawy nie liczą się jako użytek osobisty.