Agroturystyka Kościerzyna a miejsce idealne dla dzieci

Inną kluczową korzyścią jaką daje agroturystyka Kościerzyna jest generowanie miejsc pracy poprzez przedsiębiorstwa agroturystyczne i tworzenie trwałych łańcuchów dostaw w lokalnej społeczności. Rolnictwo jest zajęciem w dużej mierze sezonowym, przy czym siew i zbiory są okresami najbardziej pracochłonnymi. W rezultacie większość osób pracujących w rolnictwie i w miejscu takim jak agroturystyka Kościerzyna działa również jako pracownicy migrujący w dużych miastach; ten trend jest szczególnie prawdziwy w krajach rozwijających się w Polsce. W większości przypadków dochody uzyskiwane dzięki statusowi rolników jako pracowników migrujących stały się podstawą utrzymania społeczności wiejskich. Jednak doprowadziło to również do obciążenia infrastrukturalnego i społecznego w wielu krajach rozwijających się, ponieważ przyjmowanie rosnącej liczby pracowników migrujących stwarza mnóstwo problemów.

W rezultacie lokalne zatrudnienie generowane przez agroturystykę Kościerzyna może przynieść korzyści lokalnej ludności, a także całemu krajowi, zmniejszając przemieszczanie się do miast. Wraz z postępem technologicznym w ostatnich latach, zatrudnienie na obszarach wiejskich stało się głównym wyzwaniem w kilku krajach, ponieważ zapotrzebowanie na siłę roboczą w rolnictwie na areał zmniejszyło się z powodu coraz częstszego wykorzystywania maszyn. Ten problem jest ostry w krajach rozwijających się, które doświadczają stałego wzrostu populacji wiejskiej. Logicznym rozwiązaniem tego problemu jest rozwój umiejętności i przekierowanie siły roboczej.

Jednak główną przeszkodą na drodze do tego rozwiązania jest brak dostępu do wysokiej jakości edukacji. To ograniczenie dotyczy nie tylko infrastruktury szkolnej czy dostępności nauczycieli, ale wynika również z ograniczonej ekspozycji dostępnej dla dzieci ze wsi. Branża znana jako agroturystyka Kościerzyna ma potencjał, aby ulepszyć ten scenariusz w obu tych parametrach, po pierwsze poprzez zapewnienie niezbędnego bodźca finansowego do zbudowania niezbędnej infrastruktury edukacyjnej i zwiększenia zdolności instruktorów, a po drugie poprzez umożliwienie dzieciom bezpośredniego kontaktu z różnymi kulturami, ludźmi i systemami przekonań.