Kiedy kominiarz pomorskie musi zajrzeć do komina?

Przeszklony kreozot (technicznie znany jako kreozot trzeciego stopnia lub oszklenie trzeciego stopnia) może być trudny do usunięcia. Czyszczenie mechaniczne (czyszczenie łańcucha) jakie wykonuje kominiarz pomorskie jest czasami wymagane, gdy w kominie gromadzi się duża ilość glazury.

Czyszczenie mechaniczne jakie oferuje kominiarz pomorskie odbywa się za pomocą wiertarki specjalnie wyposażonej w końcówkę, która ma kilka dołączonych ogniw łańcucha. Wszyscy nasi certyfikowani przez CSIA kominiarze pomorskie są w pełni przeszkoleni w tej technice. Jeśli zostanie stwierdzone, że konieczne jest czyszczenie mechaniczne, omówimy proces przed kontynuowaniem. PCR to nowszy produkt przeznaczony do usuwania szkliwionego kreozotu. Korzystanie z PCR to proces dwóch wizyt. Podczas pierwszej wizyty za pomocą wyciągarki przeciąga się specjalną szczotkę przez przewód kominowy, powlekając go PCR. Po zastosowaniu PCR rozpuszcza kreozot i absorbuje go. Wchłaniając kreozot i wysychając, traci swoje właściwości adhezyjne i łuszczy się.

Podczas drugiej wizyty osoby takiej jak kominiarz pomorskie przeprowadza się przegląd, aby usunąć wszelkie pozostałości PCR. Aby usunąć przeszklenie w komorze wędzarniczej, stosuje się PCR za pomocą spryskiwacza. PCR to fantastyczny produkt do stosowania w przypadku obecności glazurowanego kreozotu w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa pożaru komina.