Czy osuszanie ścian zawsze jest konieczne?

Sucha konstrukcja to metoda budowy, która nie wykorzystuje wody na placu budowy. Materiały stosowane w suchej zabudowie są starannie dobierane i nie dopuszcza się stosowania betonu ani cementu. Elementy konstrukcyjne (drewniane lub metalowe) są wstępnie montowane w warsztacie. Dzięki temu budowa na sucho jest szybka i ekonomiczna.

ZROZUMIENIE ZASAD SUCHEJ KONSTRUKCJI
W dziedzinie budownictwa i robót publicznych rozróżnia się różne techniki realizacji. Zależą one głównie od rodzaju budynku i zastosowanych materiałów, takich jak drewno czy stal. Wśród metod innowacyjnych wiele projektów na osuszanie ścian realizuje się metodą suchą.


Jak sama nazwa wskazuje, sucha budowa oznacza niewykorzystywanie wody przy realizacji inwestycji budowlanych. W tradycyjnym kontekście projekty budowlane wykorzystują materiały wymagające znacznej ilości wody, takie jak wylany cement lub beton. Nazywa się to budową „mokrą”. Budowa na sucho pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, skracając czas budowy, ponieważ nie ma potrzeby czekania na wyschnięcie materiałów.
Specjaliści budowlani zazwyczaj stosują technikę suchą w przypadku konstrukcji drewnianych i/lub stalowych. Może to leżeć u podstaw mieszanej struktury. Zasada opiera się na lepszym zarządzaniu kosztami realizacji Twojego projektu. Ponadto plac budowy nie musi dostosowywać się do zmian klimatycznych: czy jest to zła pogoda, czy upał. Jest to niezbędny atut pozwalający uniknąć opóźnień spowodowanych nieprzewidzianymi okolicznościami, na które właściciel projektu na osuszanie ścian nie ma wpływu.

GŁÓWNE ZALETY SUCHEJ KONSTRUKCJI
Z praktycznego lub ekonomicznego punktu widzenia metoda suchej zabudowy oferuje liczne korzyści zarówno budowniczym, jak i inwestorom i deweloperom:
– Zmniejszone zużycie surowców;
– Niższy koszt całkowity w porównaniu z budową na mokro;
– Prostsze i szybsze wdrożenie i osuszanie ścian;
– Zoptymalizowany ślad węglowy oparty na wartościach zrównoważonego rozwoju;
– Zmniejszone zanieczyszczenie hałasem i wytwarzanie odpadów na placu budowy.

W tym ostatnim punkcie firma odpowiedzialna za lokalizację oszczędza również na kosztach usuwania i leczenia w postaci osuszania ścian. W oparciu o kryteria i wymagania specyficzne dla określonych etykiet i certyfikatów można spełnić uznane standardy ochrony środowiska. Na przykład HQE (High Environmental Quality), Effinergie+ lub BBCA dla budynków niskoemisyjnych.